vEdukacja Platforma 17.01.0001.10935
© VULCAN sp. z o.o. 2008-2017

Aplikacja vEdukacja Platforma jest częścią środowiska aplikacyjnego vEdukacja firmy VULCAN sp. z o.o.

W adresie bieżącego żądania, https://portal.umt.tarnow.pl/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2F, brakuje wskazania poprawnego identyfikatora klienta.
Poprawny adres ma postać:

https://portal.umt.tarnow.pl/jst/vulcan


gdzie identyfikator vulcan należy zastąpić poprawnym identyfikatorem klienta.