vEdukacja Platforma 17.02.0000.10955
© VULCAN sp. z o.o. 2008-2017

Aplikacja vEdukacja Platforma jest częścią środowiska aplikacyjnego vEdukacja firmy VULCAN sp. z o.o.

W adresie bieżącego żądania, https://portal.umt.tarnow.pl/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2Fjst%2Ftarnow%2FFederation%2FGateway.aspx%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253A%252F%252Fhdo.umt.tarnow.pl%252Fjst%252F%252FDefault.aspx%26wctx%3Drm%253D0%2526id%253DFederatedPassiveSignIn1%26wct%3D2017-05-22T15%253A39%253A13Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https:%2F%2Fhdo.umt.tarnow.pl%2Fjst%2F%2FDefault.aspx&wctx=rm%3D0%26id%3DFederatedPassiveSignIn1&wct=2017-05-22T15:39:13Z, brakuje wskazania poprawnego identyfikatora klienta.
Poprawny adres ma postać:

https://portal.umt.tarnow.pl/jst/vulcan


gdzie identyfikator vulcan należy zastąpić poprawnym identyfikatorem klienta.